Kontakt

Adresa:

emControl, s. r. o.
Revolučná 10, 010 01, Žilina
tel.: +421 948 838 800
e-mail: emcontrol@emcontrol.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 44 737 530
DIČ: 2022803178
IČ DPH: SK2022803178
banka: VÚB, a.s., Žilina
účet: 3132461451/0200
OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 51162/L

Kontakty:

Ing. Rudolf Lukáč
autorizovaný stavebný inžinier

office: +421 948 484 047
mobil: +421 907 127 236
e-mail: lukac@emcontrol.sk

Kontaktný formulár: