O nás

Naša spoločnosť poskytuje služby zamerané na činnosť nezávislého stavebného dozoru, technického dozoru investora a technického poradenstva.

Kvalitná činnosť vo všetkých oblastiach, ktoré vykonávane je zárukou, že finančné prostriedky investora budú využité rozumne a stavba bude zrealizovaná kvalitne a načas.

Vo všetkých oblastiach máme bohaté skúsenosti na stavbách rodinných a bytových domov, priemyselných objektov a inžinierských stavieb.